1. Γενικές πληροφορίες
1.1. Καλώς ορίσατε στην εφαρμογή των MetaMathesis/ NeuroLearningPower (“εμείς”, “εμείς”, “μας”). Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών (αυτοί οι «Όροι») περιγράφουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο σας παρέχουμε περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες («Εσείς» και, όπου ισχύει, «Το δικό σας») των εφαρμογών και άλλων ψηφιακών και διαδικτυακών μας υπηρεσιών (συλλογικά, οι “Υπηρεσίες”). Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και τα δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς και σχετίζονται με εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες, διέπονται από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου μας.
1.2. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να κάνετε κλικ στο “Αποδέχομαι” στο κατάλληλο σημείο πριν από την αγορά των Υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν δεν κάνετε κλικ στο «Αποδέχομαι», ενδέχεται να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά σας ή να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
1.3. Για να συμμετάσχετε σε ορισμένες Υπηρεσίες, μπορεί να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Αυτοί οι πρόσθετοι όροι ενσωματώνονται στο παρόν στους παρόντες Όρους. Όταν αυτοί οι όροι είναι ασυμβίβαστοι με τους παρόντες Όρους, οι πρόσθετοι όροι πρέπει να ελέγχονται.
1.4. Οι MetaMathesis / NeuroLearningPower διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής ή ενημέρωσης αυτών των Όρων, ή οποιασδήποτε άλλης πολιτικής ή πρακτικής μας, ανά πάσα στιγμή και θα ειδοποιήσει τους χρήστες δημοσιεύοντας τέτοιους τροποποιημένους ή ενημερωμένους Όρους σε αυτήν τη σελίδα. Τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση στο www.metamathesis.com. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών συνιστά τη συγκατάθεσή σας να συμμορφωθείτε με τους Όρους όπως έχουν αλλάξει. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί επίσης να επιλέξουμε να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές ή ενημερώσεις στους Όρους μας με πρόσθετα μέσα, όπως μηνύματα εντός των Υπηρεσιών ή μέσω email.
1.5. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας για τους σκοπούς αυτών των Όρων είναι [support@MetaMathesis.com] Όλη η αλληλογραφία με τις MetaMathesis / NeuroLearningPower, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ερωτημάτων που μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών ή τους παρόντες Όρους θα πρέπει να αποστέλλεται σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Αιρετότητα
2.1. Οι Υπηρεσίες απευθύνονται και προορίζονται για χρήση από άτομα ανω των 18 ετών. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) είστε 18 ετών ή μεγαλύτεροι. (β) δεν έχετε ήδη ανασταλεί από τη χρήση των Υπηρεσιών, και (γ) έχετε πλήρη εξουσία να συνάψετε αυτούς τους Όρους και ότι, με αυτόν τον τρόπο, δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία στην οποία είστε μέρος.
2.2. Άτομα κάτω των 18 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μόνο με τη συμμετοχή και τη συγκατάθεση ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα και υπόκεινται διαφορετικά στους παρόντες Όρους.

3. Λογαριασμοί
3.1. Πολλές πτυχές των Υπηρεσιών απαιτούν από τους χρήστες να εγγραφούν και να δημιουργήσουν λογαριασμό. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη στιγμή της εγγραφής, μαζί με τυχόν άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών σας, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται και αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων.
3.2. Ο λογαριασμός σας για τη χρήση των Υπηρεσιών προορίζεται για χρήση από εσάς και, κατά περίπτωση, από τους καθορισμένους χρήστες σας και δεν μπορεί να κοινοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από έναν χρήστες. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν κατά τη χρήση του λογαριασμού σας. Έχετε: (i) την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία και την καταλληλότητα όλων όσων υποβάλλετε στις Υπηρεσίες. (ii) την ευθύνη να χρησιμοποιείτε εύλογα τις Υπηρεσίες, να καταβάλετε οποιαδήποτε απαιτούμενη προσπάθεια για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών και να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση • και (iii) να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, επαρχιακούς, κρατικούς και ξένους νόμους κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

4. Δικαίωμα άρνησης
4.1. Οι MetaMathesis / NeuroLearningPower διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή σας στις Υπηρεσίες μας κατά την κρίση μας, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπλέον, εμείς, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών σας ως αποτέλεσμα απάτης ή παράβασης οποιασδήποτε υποχρέωσης βάσει των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε αρνητικής επίπτωσης σε άλλους χρήστες των Υπηρεσιών που προκαλούνται από εσάς, όπως καθορίζεται από τη MetaMethesis / NeuroLearningPower κατά την κρίση μας. Μια τέτοια αναστολή ή τερματισμός μπορεί να είναι άμεση και χωρίς προειδοποίηση.

5. Αποποίηση ιατρικής ευθύνης
5.1. 5.1 Οι MetaMathesis / NeuroLearningPower είναι πάροχοι διαδικτυακού περιεχομένου προσωπικής ανάπτυξης και coaching. Δεν είμαστε πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ή ιατρικών υπηρεσιών, ούτε οι Υπηρεσίες μας πρέπει να θεωρούνται ιατρική συμβουλή. Οι MetaMathesis / NeuroLearningPower δεν προβάλλουν αξιώσεις, δηλώσεις ή εγγυήσεις ότι οι Υπηρεσίες παρέχουν θεραπευτικό όφελος.Οι MetaMathesis / NeuroLearningPower ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Αυτή η Ενότητα 5 (Αποποίηση ιατρικής ευθύνης) δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την πολιτική επιστροφής ή την περιορισμένη εγγύηση για Προϊόντα που αγοράστηκαν μέσω των Υπηρεσιών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με μια αγορά που κάνετε στον Ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση support@MetaMathesis.comσχετικά με ακύρωση.
5.2. 5.2. Οποιαδήποτε συμβουλή ή άλλο υλικό στις Υπηρεσίες προορίζεται μόνο για γενικούς εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και η χρήση αυτών των συμβουλών ή άλλου υλικού γίνεται με δική σας ευθύνη. Το coaching ΔΕΝ είναι υποκατάστατο της συμβουλευτικής, της ψυχοθεραπείας, της ψυχανάλυσης, της φροντίδας ψυχικής υγείας ή της χρησης ουσιών. Το Coaching δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη θέση οποιασδήποτε μορφής διάγνωσης ή θεραπείας. Το περιεχόμενο δεν πρέπει να υποκαθιστά ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, ιατρική ή ψυχολογική (ψυχική) διάγνωση, θεραπεία και φροντίδα.
5.3. 5.3.Υπάρχουν στοιχεία των προγραμμάτων μας που είναι προκλητικά και μπορεί να βιώσετε έντονα συναισθήματα ή να προκαλέσετε προηγούμενη εμπειρία τραύματος. Οι MetaMathesis / NeuroLearningPower δεν είναι υπεύθυνες για μεμονωμένες αντιδράσεις στο περιεχόμενο οποιουδήποτε περιεχομένου που λαμβάνετε σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Εάν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να συμμετάσχετε και να παραμείνετε ασφαλείς, διακόψτε τη χρήση των Υπηρεσιών σας και συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας που έχει ενημερωθεί για θέματα ψυχικής υγείας.
5.4. 5.4. Δεν πρέπει να διακόψετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε φάρμακο ή θεραπεία που λαμβάνετε επί του παρόντος σύμφωνα με ιατρική συμβουλή, χωρίς να λάβετε έγκριση από επαγγελματία υγείας. Εάν έχετε πρόβλημα υγείας (σωματικό ή ψυχικό), παρακαλείστε να μιλήσετε αμέσως με το γιατρό σας ή έναν επαγγελματία υγείας σχετικά με την κατάστασή σας. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη δική σας σωματική/ψυχική υγεία και συναισθηματική ευεξία. Εναπόκειται σε εσάς να αξιολογήσετε ανεξάρτητα οποιεσδήποτε αποφάσεις, ενέργειες ή αδράνειες, που προκύπτουν ή σχετίζονται με την εφαρμογή, τον ιστότοπο ή μια εμπειρία προσωπικής ανάπτυξης/ coaching.
5.5. 5.5. Ορισμένες τεχνικές και συμπεριφορές που διδάσκονται ή προτείνονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, όπως οι επαναλήψεις NLPower περιλαμβάνουν τεχνικές για να εστιάσουμε σε μια φυσική αίσθηση ή αντικείμενο προσοχής. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση τέτοιων τεχνικών με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι βρίσκεστε σε περιβάλλον και κατάσταση που σας επιτρέπει να ασχοληθείτε με αυτές χωρίς κίνδυνο για τη σωματική σας ακεραιότητα. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε τέτοιες τεχνικές όταν ασχολείστε με οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαιτεί από εσάς να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή για να είστε ασφαλείς, όπως όταν κινείστε ή οδηγείτε.

6. Αποποίηση Εγγυήσεων και Προϋποθέσεων.
6.1. Καμία ευθύνη για συμπεριφορά τρίτων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι MetaMathesis / NeuroLearningPower δεν είναι υπεύθυνο και συμφωνείτε να μην επιδιώξετε να επιρρίψετεστις MetaMathesis / NeuroLearningPower μέρος της ευθύνης για τη συμπεριφορά τρίτων μερών στην ιστοσελίδα ή τις διαδικτυακές εφαρμογές μας.
6.2. 6.2 Καμία ευθύνη για συμπεριφορά άλλων χρηστών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις επικοινωνίες και τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες των ηλεκτρονικών εφαρμογών Κατανοείτε ότι οι MetaMathesis / NeuroLearningPower δεν κάνουνκαμία προσπάθεια διαχείρισης των δηλώσεων των χρηστών των ηλεκτρονικών εφαρμογών.

7. Πνευματικά δικαιώματα
7.1. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου όλου του περιεχομένου, βίντεο και άλλου υλικού που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών, αποτελούν ιδιοκτησία των MetaMathesis /NeuroLearningPower και των δικαιοπαρόχων τους και προστατεύονται από τις Ελληνικές και διεθνείς νομοθεσίες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, αναδιανομή και/ή δημοσίευση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών, εκτός από την εξουσιοδοτημένη από τους παρόντες Όρους ή ρητή εξουσιοδότηση εγγράφως από εμάς. Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, βίντεο και άλλο υλικό που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών και διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στους παρόντες Όρους.

8. Γενικές Παροχές
8.1. Ανάθεση έργου. Οι Όροι, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας βάσει του παρόντος, δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν, να ανατεθούν σε υπεργολαβία, να ανατεθούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MetaMathesis και οποιαδήποτε απόπειρα ανάθεσης, υπεργολαβίας, ανάθεσης ή μεταβίβασης κατά παράβαση των προαναφερθέντων θα είναι άκυρη και κενή.
8.2. .Αποκλειστική δικαιοδοσία. Στο βαθμό που επιτρέπεται στα μέρη βάσει της παρούσας Συμφωνίας να κινήσουν αντιδικίες σε δικαστήριο, τόσο εσείς όσο και το MetaMathesis συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές που προκύπτουν από την απόφαση του Συμφωνητικού θα εκδικάζονται αποκλειστικά σταδικαστήρια Αθηνών.
8.3. .Ισχύον Δίκαιο Οι Όροι και οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με αυτούς θα ερμηνεύονται από και σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να εφαρμόζονται οποιεσδήποτε αρχές που προβλέπουν την εφαρμογή του δικαίου άλλης δικαιοδοσίας.
8.4. Ειδοποίηση Όπου το MetaMathesis απαιτεί να παρέχετε μια διεύθυνση email, είστε υπεύθυνοι για την παροχή της πιο πρόσφατη διεύθυνση email σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση email που δώσατε στο MetaMathesis δεν είναι έγκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να σας παραδώσει οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις που απαιτούνται/επιτρέπονται από τους Όρους, η αποστολή από ττο MetaMathesis του email που περιέχει τέτοια ειδοποίηση θα αποτελεί ωστόσο αποτελεσματική ειδοποίηση . Μπορείτε να επικοινωνείτε με το MetaMathesis στην ακόλουθη διεύθυνση: [support@MetaMathesis.com]
8.5. Παραίτηση. Οποιαδήποτε παραίτηση ή αδυναμία επιβολής οποιασδήποτε διάταξης των Όρων σε μία περίπτωση δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη ή από τέτοια διάταξη σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
8.6. . Δυνατότητα διαχωρισμού. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, αυτό το τμήμα θα αναδιατυπωθεί με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν περισσότερο, την αρχική πρόθεση των μερών και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτελεσματικότητα.
8.7. . Έλεγχος εξαγωγών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να εξάγετε, να εισαγάγετε ή να μεταβιβάσετε τις ιδιότητες MetaMathesis εκτός εάν εξουσιοδοτείται από το MetaMathesis.
8.8. . Πρόσβαση και λήψη της εφαρμογής από το Play/ AppStore. Τα ακόλουθα ισχύουν για οποιαδήποτε εφαρμογή προέλευσης Play/ AppStore στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω ή λήψη από το Play/ AppStore:
(α) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (i) οι Όροι συνάπτονται μόνο μεταξύ εσάς και του MetaMathesis, και όχι της Google ή της Apple, και (ii) Το MetaMathesis , όχι η Google ή Apple, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή προέλευσης του Play/ AppStore και το περιεχόμενό της. Η χρήση της εφαρμογής προέλευσης του Play/ AppStore πρέπει να συμμορφώνεται με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Play/ Play/ AppStore.
(β) Αναγνωρίζετε ότι η Google ή η Apple δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή προέλευσης τουPlay/ AppStore.
(γ) Εσείς και το MetaMathesis αναγνωρίζετε ότι, μεταξύ της MetaMathesis και της Apple, η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων που έχετε ή οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων που σχετίζονται με την εφαρμογή προέλευσης του Play/ AppStore ή την κατοχή και χρήση του Play/ AppStore από εσάς Προέλευση Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,: (i) αξιώσεων ευθύνης προϊόντος. (ii) οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι η εφαρμογή προέλευσης του Play/ AppStore δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση. και (iii) αξιώσεις που προκύπτουν από την προστασία των καταναλωτών ή παρόμοια νομοθεσία.
(δ) Εσείς και το MetaMathesis αναγνωρίζετε ότι, σε περίπτωση οποιουδήποτε ισχυρισμού τρίτου μέρους ότι η εφαρμογή προέλευσης του Play/ AppStore ή η κατοχή και χρήση αυτής της εφαρμογής προέλευσης του Play/ AppStore παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του τρίτου μέρους, μεταξύ των MetaMathesis και της Apple , το MetaMathesis , όχι η Apple, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την έρευνα, την υπεράσπιση, τη διευθέτηση και την απαλλαγή οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας στον βαθμό που απαιτείται από τους Όρους.
(ε) Χωρίς να περιορίζετε άλλους όρους των Όρων, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες όρους συμφωνίας τρίτων όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή προέλευσης του Play/ AppStore.
11.9. Ολόκληρη η συμφωνία. Οι Όροι αποτελούν την τελική, πλήρη και αποκλειστική συμφωνία των μερών σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστούν και συγχωνεύουν όλες τις προηγούμενες συζητήσεις μεταξύ των μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα.
9. Φόρμα ακύρωσης
(Συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση.)
Αποστείλετε στο MetaMathesis, Νικολάου Πλαστήρα 5, 12461, Χαϊδάρι, Αθήνα | ή μέσω email στο MetaMathesis@gmail.com:
Εγώ/εμείς [__________________] ειδοποιούμε ότι εγώ/εμείςo/η [______________] ακυρώνω/ ακυρώνουμε τη σύμβαση πώλησης μου/μας για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας [____________________________], που παραγγέλθηκε στις [__________]/λήφθηκε στις [_______________].
Όνομα και Επώνυμο καταναλωτή(ών), _______________________
Διεύθυνση καταναλωτή(ών), ____________________
Υπογραφή καταναλωτή(ών) (μόνο εάν αυτό το έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί),
Ημερομηνία